Press

I want to go beyond quantum music, 25. 2. 2022.
https://www.delta.tudelft.nl/article/i-want-go-beyond-quantum-music#

LP Duo: U Holandiji savremenu muziku spajamo sa naukom, 27. 4. 2022.
https://mamauzemljilala.com/lp-duo-u-holandiji/

Putnici pokušavaju da se vrate, ali to je nemoguće: LP Duo svira u Novom Sadu, 4. 9. 2022.
https://nova.rs/kultura/putnici-pokusavaju-da-se-vrate-ali-to-je-nemoguce-lp-duo-svira-u-novom-sadu/

Beyond Quantum Music – LP Duo, 9. 9. 2022.
https://ars.electronica.art/planetb/en/beyond-quantum-music-lp-duo/

Andrija Pavlović about Quantum Music, 21. 9. 2022.
https://waag.org/en/article/andrija-pavlovic-about-quantum-music/

DP Duo: I dalje verujemo u čoveka iako je i čovek digao ruke od sebe, 2. 10. 2022.
https://www.danas.rs/kultura/lp-duo-i-dalje-verujemo-u-coveka-iako-je-i-covek-digao-ruke-od-sebe/

LP Duo: Muzika bez etičnosti lišena je duha i potencijalno opasna, n. d.
https://greenartincubator.org/news/lp-duo-muzika-bez-eticnosti-lisena-je-duha-i-potencijalno-opasna/